Managementul calităţii

Calitatea pentru SAFEGUARD înseamnă realmente calitate superioară. Am dezvoltat un sistem calitativ care ara la bază norma ISO şi care este potrivit pentru procesele şi activităţile noastre. Fiecare angajat cunoaşte foarte bine regulile din caietul de calitate şi astfel este garantată constant calitatea superioară.

Se efectuează controale de calitate în şapte locaţii diferite:

  1. la furnizorii de materiale
  2. la sosirea materiei prime în centrul de logistică SAFEGUARD Germania
  3. după sosirea materiei prime în hala de producţie la SAFEGUARD România
  4. în timpul producţiei
  5. la Finishing / control final
  6. la livrare
  7. după sosirea mărfii finisate la SAFEGUARD Germania

În afară de asta efectuăm în permanenţă controale. La începutul fiecărei ture se verifică funcţionalitatea fiecărei maşini, deci de trei ori pe zi. Eventualele defecţiuni sau probleme pot fi rezolvate de îndată. Fluxul continuu de informaţie între bază, conducerea grupelor şi conducerea societăţii este asigurat prin şedinţe documentate în scris, care au loc cu regularitate, şi prin alocarea sistematică a sarcinilor şi supravegherea acestora.

Mai mult decât atât, am stabilit anumite reguli calitative pentru întocmirea ofertelor şi pentru achiziţii, în baza cărora verificăm îndeplinirea tuturor condiţiilor contractuale, atât intern cât şi extern, la furnizorii de materiale. Toţi furnizorii noştri trebuie să respecte normele calitative impuse de noi şi să le confirme în scris înaintea unei colaborări.